Obchodné podmienky

Filter
 
 
 

DOČASNÉ OPATRENIA

 

Vážený zákazníci momentálne je možný nákup a zaplatenie cez Bankový prevod alebo si môžte tovar zdarma osobne vyzdvihnúť u nás na predajni na Mierová 145,  821 05 Bratislava, prípadne robíme aj rozvoz v rámci Bratislavy už od (1 eura). Termín prevzatia objednávky si treba dohodnúť telefonicky na tel.čísle 0902 222 112 v čase medzi 10.00 - 18.00 hod, pretože predajna je normálne zatvorená !

číslo účtu:   SK 0683 3000 0000 2801 7761 15   ako variabilný symbol použite číslo vašej objednávky.

Všetky informácie nájdete tiež v potvrdzujúcom emaily.

Budeme čakať na vašu platbu prevodom. Po prijatí platby na náš účet vašu zásielku okamžite odosielame.

 

 
 
 
 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu Parfumerka.eu

1 Základné pojmy

1.1 Prevádzkovateľom stránky Parfumerka.eu je spoločnosť :

Parfumery s.r.o.

Mierová 145, 82105, Bratislava, Slovenská republika

IČO:  527 35 184
DIČ:  212 1175 364
 

obchod@parfumerka.eu

+421 902 222 112
+421 918 655 777
+421 2 3810 5369
Zodpovedný vedúci: Miroslav Setvák

(ďalej len predávajúci)

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 142890/B
Číslo živnostenského registra : 110-283592

1.2 Objednávateľ je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala služby alebo tovar na stránkach www.parfumerka.eu. Objednávateľ musí v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje. Objednávka je príkazom pre predávajúceho na realizáciu objednaného tovaru od objednávateľa. Všetky objednávky realizované prostredníctvom www.parfumerka.eu sú záväzné. Všetky uvádzané ceny sú konečné.

2 Dodanie tovaru

2.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky objednávateľa za dohodnutú cenu. Ku každej objednávke bude priložená faktúra.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.

2.3 Dostupné spôsoby dodania tovaru

Osobný odber - možnosť priameho odberu v našom sídle spoločnosti na ulici Mierová 145, 82105 Bratislava. (možno vyzdvihnúť v deň objednania) - osobný odber je zadarmo

 

Kuriérska služba - tovar je zasielaný kuriérskou firmou Slovak Parcel Service , s.r.o. - www.sps.sk (doručenie v druhý pracovný deň od objednania) - doprava kuriérom je spoplatnená sumou 3,5 , pri objednávke nad 80€ je doprava kuriérom zadarmo

2.4 V prípade zvýšeného náporu na našich partnerských dodávateľov tovaru ako je napríklad vo Vianočnom období nevieme garantovať doručenie na prvý, respektíve druhý pracovný deň. Z toho dôvodu odporúčame objednávky v tomto období robiť v predstihu minimálne 4 pracovné dni pred Štedrým dňom, tak aby bolo možné zabezpečiť doručenie tovaru. Kupujúci môže stornovať svoju objednávku do 12 hodín od jej vytvorenia bez storno poplatku.

3 Odstúpenie od zmluvy

3.1 V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak objednávateľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje od začiatku. Odstúpenie musí spotrebiteľ v písomnej podobe v uvedenej lehote doručiť osobne do sídla spoločnosti alebo najneskôr v posledný deň lehoty podať na poštovú prepravu. V prípade, ak objednávateľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom balení. V prípade, ak objednávateľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená objednávateľom za objednaný tovar a to výške 7 eur.  Predávajúci vráti do 15 dní odo dňa odstúpenia zaplatené peňažné plnenie spotrebiteľovi.

4 Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči objednávateľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor tel. č.: 02/ 58272 172-3, 02/58272 104

5 Záverečné ustanovenia

5.1 Všetky vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Objednávateľom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

5.2 Predávajúci si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

5.3 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.10.2012

 

Parfumery s.r.o., Mierová 145, 821 05, Bratislava, IČO: 527 35 184 , DIČ:  212 1175 364

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hľadať
Plná (Desktop) verzia