obrazok

Nákupný košík

Váš košík je prázdny
> Obchodné podmienky
Obchodné podmienky Tlačiť

1 Základné pojmy

1.1 Prevádzkovateľom stránky parfumerka.eu je :

Parfumeria s.r.o.

Mierová 145/A, 82105, Bratislava, Slovenská republika

IČO: 52 174 204
DIČ: 212 0948 533

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

+421 902 222 112
+421 918 655 777
+421 2 3810 5369
Zodpovedný vedúci: Miroslav Setvák

(ďalej len predávajúci)

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 131532/B
Číslo živnostenského registra : 110-270606

1.2 Objednávateľ je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala služby alebo tovar na stránkach www.parfumerka.eu. Objednávateľ musí v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje. Objednávka je príkazom pre predávajúceho na realizáciu objednaného tovaru od objednávateľa. Všetky objednávky realizované prostredníctvom www.parfumerka.eu sú záväzné. Všetky uvádzané ceny sú konečné.

2 Dodanie tovaru

2.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky objednávateľa za dohodnutú cenu. Ku každej objednávke bude priložená faktúra.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.

2.3 Dostupné spôsoby dodania tovaru

Osobný odber - možnosť priameho odberu v našom sídle spoločnosti na ulici Mierová 145, 82105 Bratislava. (možno vyzdvihnúť v deň objednania) - osobný odber je zadarmo

Kuriérska služba - tovar je zasielaný kuriérskou firmou Slovak Parcel Service , s.r.o. - www.sps.sk (doručenie v druhý pracovný deň od objednania) - doprava kuriérom je spoplatnená sumou 3,5 , pri objednávke nad 80€ je doprava kuriérom zadarmo

2.4 V prípade zvýšeného náporu na našich partnerských dodávateľov tovaru ako je napríklad vo Vianočnom období nevieme garantovať doručenie na prvý, respektíve druhý pracovný deň. Z toho dôvodu odporúčame objednávky v tomto období robiť v predstihu minimálne 4 pracovné dni pred Štedrým dňom, tak aby bolo možné zabezpečiť doručenie tovaru. Kupujúci môže stornovať svoju objednávku do 12 hodín od jej vytvorenia bez storno poplatku.

3 Odstúpenie od zmluvy

3.1 V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak objednávateľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje od začiatku. Odstúpenie musí spotrebiteľ v písomnej podobe v uvedenej lehote doručiť osobne do sídla spoločnosti alebo najneskôr v posledný deň lehoty podať na poštovú prepravu. V prípade, ak objednávateľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom balení. V prípade, ak objednávateľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená objednávateľom za objednaný tovar a to výške 7 eur.  Predávajúci vráti do 15 dní odo dňa odstúpenia zaplatené peňažné plnenie spotrebiteľovi.

4 Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči objednávateľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor tel. č.: 02/ 58272 172-3, 02/58272 104

5 Záverečné ustanovenia

5.1 Všetky vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Objednávateľom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

5.2 Predávajúci si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

5.3 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.10.2012